Kunsthistorisch onderzoek en teksten

Welkom

Yvonne Bleyerveld is kunsthistoricus, gespecialiseerd in de beeldende kunst van de periode 1400-1650, met de nadruk op de Nederlanden, prent- en tekenkunst en iconografie. U kunt bij haar terecht voor kunsthistorische teksten, onderzoek en tekstredactie.

Yvonne_Bleyerveld

Yvonne Bleyerveld was veertien jaar als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1999 promoveerde zij op het proefschrift Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst van de Nederlanden, circa 1350-1650 (Leiden 2000).

Jarenlange ervaring op het gebied van kunsthistorisch onderzoek en onderwijs resulteerde in gedegen kunsthistorische kennis. Haar ruime ervaring met het schrijven van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke teksten staat garant voor goed onderbouwde, vlot geschreven stukken.

Bijdragen voor tentoonstellings- en collectiecatalogi, publieksteksten, redactiewerk tot de laatste komma en punt – alle opdrachten worden met zorg en precisie uitgevoerd.