Kunsthistorisch onderzoek en teksten

Populair wetenschappelijk

‘Hoogtepunten uit de zestiende-eeuwse Nederlandse tekenkunst‘, Teylers Magazijn 129 (najaar 2016), pp. 9-12

‘Schatten op papier: prenten en tekeningen’, in: Annette de Vries (red.), Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie, Zwolle-Voorschoten 2010, pp. 151-163

‘Calvijn in beeld’, Bulletin van het Dordrechts Museum 34 (2009), nr. 2, pp. 3-6

‘De bijbelse Judith. Niet uit wellust maar als instrument van God’, Kunstschrift 53, nr. 1, 2009, pp. 12-19

Nederlanders, hun geloof en kunst, boekje 20 in de 34-delige reeks Geloof in Nederland, Zwolle 2009

‘De verbeelding van Luxuria, Amor Carnalis en Frau Minne. Personificatie van wellust en begeerte in de beeldende kunst van de Middeleeuwen en zestiende eeuw’, Groniek 39 (2006), nr. 173, pp. 455-470

‘Venus en haar kinderen’, Kunstschrift 50, nr. 6 (december 2006/januari 2007), pp. 12-13

‘De vrouw met de broek aan’, Kunstschrift 50, nr. 2 (april/mei 2006), pp. 18-23