Kunsthistorisch onderzoek en teksten

Artikelen en boeken

‘Een teruggevonden Strandgezicht met schepen van Allart van Everdingen in Stedelijk Museum Alkmaar’, Delineavit et Sculpsit 41 (2017), pp. 53-59

Yvonne Bleyerveld en Ilja M. Veldman, The Netherlandish Drawings of the 16th Century in Teylers Museum, Leiden 2016  Zie http://www.primaverapers.nl/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=16_32_4&products_id=319

182 entries in: Yvonne Bleyerveld, Albert Elen, Judith Niessen et al., Nederlandse vijftiende en zestiende-eeuwse tekeningen in Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam. Kunstenaars geboren voor 1581, online collectiecatalogus, Rotterdam 2012

Lemmata in De Gruyter. Allgemeines Künstlerlexikon, dl. 67: Willem van Haecht, Godevaard van Haecht; dl. 84: Hans Liefrinck; dl. 85: Michel van Lochom, Johannes Londerseel; dl. 86: Hans van Luyck, Jan Luyken, Caspar Luyken; dl. 92: Michel Natalis, Jacques Neefs; dl 93. Jacob Cornelisz van Oostsanen

‘Prints as perfect means of communication. Allegorical prints with moral and religious messages invented by Willem van Haecht’, in: Bart Ramakers (red.), Understanding Art in Antwerp. Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540-1580) (Groningen Studies in Cultural Change 45), Leuven 2011, pp. 93-107

m.m.v. Robert Stein, ‘De bijbelse geschiedenis in glas. Een geschreven beeldprogramma voor een reeks glasramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515)’, in: De Kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden. Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 23 (2009), nr. 1-2, pp. 44-77

‘Een katholieke ridder als redder van de christelijke ziel. Twee prenten van Peeter van der Borcht met een contra-reformatorische inhoud’, Kunstlicht 27 (2006), nr. 2/3, pp. 40-43

‘De negen geschilderde blazoenen van de Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616’, ‘De geschilderde intrede van de Dordtse Fonteynisten in Vlaardingen in 1616’ en ‘Het bezoek van Minerva en Mercurius aan Apollo en de Muzen’, in: Bart Ramakers et al., Op de Hollandse Parnas. De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616, Zwolle 2006, pp. 31-63, 127-147, 195-197

‘Redding door Gods Genade. De samenstelling van een prentenserie van Willem van Haecht (1578)’, Kunstlicht 23 (2002), nr.1/2, pp. 20-25

Geertruydt Roghman, Magdalena Roghman, Gesina ter Borch, lemmata in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland Roghman, Geertruydt (1625-na 1651)Roghman, Magdalena (1637-na 1669)Borch, Gesina ter (1631-1690)

‘Van de tiran verlost. Het boekje Tyrannorum praemia. Den loon der tyrannen van Willem van Haecht (1578)’, in: Jan de Jong et al. (red), Prentwerk/Print Work 1500-1700. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 52 (2001), pp. 127-153

‘Chaste, obedient and devout: biblical women as patterns of female virtue in Netherlandish and German graphic art, ca. 1500-1750’, Simiolus 28 (2000-2001), pp. 219-250

Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650, Leiden 2000