Kunsthistorisch onderzoek en teksten

Tekstredactie

Assistentie tekstredactie van Ariane van Suchtelen et al., Jan Steen en de historieschilderkunst, tentoonstellingscatalogus Mauritshuis, Den Haag-Zwolle 2018. En vertaling van het essay van Mariët Westermann (‘Jan Steens historische parade’, van Engels naar Nederlands) in deze catalogus.

Tekstredactie en coördinatie van Quentin Buvelot et al., Slow Food. Hollandse en Vlaamse maaltijdstillevens 1600-1640, tentoonstellingscatalogus Mauritshuis, Den Haag-Zwolle 2017 (Engelse editie: Slow Food. Dutch and Flemish Meal Still Lifes 1600-1640), te verschijnen maart 2017

Tekstredactie van Daantje Meuwissen, ‘Attributing the Berlin Sketchbook to the Amsterdam painter and printmaker Cornelis Anthonisz (ca. 1505-1558)’, Simiolus 39 (2017), nr. 1/2, pp. 15-43

Met Christi M. Klinkert: samenstelling,  tekstredactie en coördinatie van Caesar van Everdingen (1616/1617-1678) – Schilder met een vleiend penseel en Engelse editie Caesar van Everdingen (1616/1617-1678) – Painting Beauty, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Alkmaar; Sinebrychoff Art Museum, Helsinki

Tekstredactie van Christi M. Klinkert en Alice Taatgen, Claes Jacobsz van der Heck (ca. 1578-1652). Een Alkmaarse schilder in de Gouden Eeuw, Alkmaar 2015

Met Laura van Hasselt: tekstredactie van Bird’s-Eye View of Amsterdam. On the Cusp of the Golden Age/ Amsterdam in Vogelvlucht. Stad op de drempel van de Gouden Eeuw, Zwolle 2015 (Engelse en Nederlandstalige editie; heruitgave van het eerste deel van de catalogus Jacob Cornelisz van Oostsanen ca. 1475-1533. De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar, 2014)

Tekstredactie en coördinatie van Jeroen Salman et al., Sterke Verhalen. Vijf eeuwen vertelcultuur in woord en beeld, Nijmegen 2014. Klik hier voor een recensie van het boek.

Tekstredactie van Daantje Meuwissen et al., Jacob Cornelisz van Oostsanen ca. 1475-1533. De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar, Zwolle 2014 (tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Alkmaar en Amsterdam Museum). Klik hier voor de catalogus (pdf)

Tekstredactie van Judith Niessen, Cornelis van Haarlem 1562-1638, Haarlem/Rotterdam 2012

Tekstredactie van Christiaan Vogelaar et al.Lucas van Leyden en de Renaissance, Antwerpen 2011 (tentoonstellingscatalogus Museum De Lakenhal, Leiden, in samenwerking met het Rijksmuseum)

Tekstredactie van Ilja M. Veldman, Images for the eye and soul: function and meaning in Netherlandish prints (1450-1650), Leiden 2006